Zvārtavas pils, [190-?],
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas klēts, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas klēts, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas vējdzirnavas, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas vējdzirnavas, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas pils, 2010,
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas parks, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas pils, [193-?],
Gaujienas pagasts
Gaujienas mācītājmuiža, 2000,
Gaujienas pagasts
Gaujienas mācītājmuiža, 2000,
Gaujienas pagasts
Gaujienas mācītājmuiža, 2000,
Gaujienas pagasts
Gaujienas baznīca, 1929,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas vējdzirnavas, 2002,
Gaujienas pagasts
Gaujiena. Tilts pār Gauju, [193-],
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muiža, [19--],
Gaujienas pagasts
Gaujiena, [192-],
Gaujienas pagasts