Gatartas muiža. Saimniecības ēkas, [192-],
Drustu pagasts
Gatartas muiža. Krusta rija, [192-],
Drustu pagasts
Apes muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Apes pilsēta
Aumeisteru muižas zirgu stallis, 2010,
Grundzāles pagasts
Biksēres muižas klēts, 2010,
Sarkaņu pagasts
Gaujienas muižas kūts, 2010,
Gaujienas pagasts
Jaungulbenes muižas saimniecības ēka, 2010,
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Jaungulbenes pagasts
Kabiles muižas saimniecības ēka, [193-?],
Kabiles pagasts
Jaunraunas muižas kūts, 2010,
Priekuļu pagasts
Jaunraunas muižas kūts, 2010,
Priekuļu pagasts
Kabiles muižas stallis, 2010,
Kabiles pagasts
Kabiles muižas stallis, 2010,
Kabiles pagasts
Ķipēnu muižas kūts, 2010,
Katvaru pagasts