Nīkrāces skolas skolnieki, 1933,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1935,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1936-04-02,
Nīkrāces pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1939,
Pāles pagasts
Spārnes I. pakāpes pamatskola, [1930?],
Ģibuļu pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, [193-],
Nīkrāces pagasts