Nīkrāces skolas skolnieki un skolotājs, [192-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki un skolotāji, [192-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki un skolotāji, [193-],
Nīkrāces pagasts
Skolēni un skolotāji, [195-],
Asūnes pagasts
Skolēni ar vecākiem pie skolas, [195-],
Asūnes pagasts
Skolēni un vecāki ar ziediem, [196-],
Asūnes pagasts
Pēteris Svikša, 1925,
Rēzekne
Ņina un Pēteris Svikšas, 1935,
Silajāņu pagasts
Ģimene, 1937
Pēteris Svikša ar dēlu Andreju, 1937,
Silajāņu pagasts
Svikšu ģimene, 1937,
Silajāņu pagasts
Pēteris Svikša ar dēlu Andreju, 1938,
Silajāņu pagasts
Pēteris Svikša ar bērniem, 1940,
Silajāņu pagasts
Dzērves-Cīravas pamatskola, 1943,
Cīravas pagasts