Tukums. Skolēni, 1934-1935,
Tukuma pilsēta
Tukums. Skolēni, [193-],
Tukuma pilsēta
Vadakstes skolas audzēkņi, [1933],
Vadakstes pagasts
Skolas ēdnīca, [192-?],
Strenču novads
Vītiņu skolā rokdarbu stundā, 1933,
Vecauces pagasts
Rīga. Klases kopbilde, [193-?],
Rīga
Dzejas dienu pasākumi, 1977,
Zentenes pagasts
Valtaiķu vācu pamatskola, [1935],
Laidu pagasts