Saikavas pagasta Kalna skolas audzēkņi, 1944-03-27,
Barkavas pagasts
Mozus Blontu Latvīšu Pamatskola, 1933,
Blontu pagasts
Kupravas 6 klasīgā pamatskola, 1936,
Kupravas pagasts
Jaunieši Kupravā, [193-?],
Kupravas pagasts