Lorelejas klints pie Pļaviņām, [193-?],
Pļaviņu pilsēta
Lorelejas klints pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Lorelejas klints pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1961,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1960,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1960,
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1961,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1961,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1961,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1964,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1960,
Pļaviņu pilsēta