Cesvaines slimnīca, 1927-1928,
Cesvaines pilsēta
Medmāsa, [192-?],
Strenču pilsēta
Trīs medmāsas ar pacientiem, [192-?],
Strenču pilsēta
Žēlsdirdīgās māsas, [192-?],
Strenču novads