Limbaži. Bijusī Rēveles iela, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Bijusī Rēveles iela, [186-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Bijusī Rēveles iela, [193-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Cēsu iela, [193-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Vecie pilsētas līķrati, [197-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Mūru iela, 1934,
Limbažu pilsēta
Limbaži. Maizes meistars Alberts Mende, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Lopkautuve, [1932],
Limbažu pilsēta
Limbažu panorāma, [18--],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Pilsētas centrs, 1838,
Limbažu pilsēta
Limbaži. Nams Cēsu ielā, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Panorāmas skats, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Tirgotāji Lielajā Cēsu ielā, [192-],
Limbažu pilsēta