Čuguna krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Čuguna krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Čuguna krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Jāņa Purapuķes kapavieta, 2001,
Skrīveru novads
Jāņa Purapuķes kapavieta, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsētas kapliča, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsēta, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsēta, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsēta, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsēta, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsētas vārti, 2001,
Skrīveru novads
Seni krusti Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Sens krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Klauces kapsētas vārti, 2017,
Elkšņu pagasts
Balkaišu kapi. Dr. Ernesta Ekšteina kapa plāksne, [198-],
Vaiņodes novads,Embūtes pagasts