Balkaišu kapi, 2020,
Vaiņodes novads,Embūtes pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Jāņa Eglītes bēres, 1949-11-14,
Alojas pagasts
Piemineklis Angelei fon Bērai, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Piemineklis Angelei fon Bērai, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts