Dzīvojamās telpas krāsns un kamīns, [19--?],
Rucavas pagasts
Beļavas muižas pils. Krāsns, 2010,
Beļavas pagasts
Beļavas muižas pils. Interjers, 2010,
Beļavas pagasts
Jaunauces muižas kungu māja. Krāsns, 2005,
Jaunauces pagasts
Jaunauces muižas kungu māja. Krāsns, 2005,
Jaunauces pagasts
Jaunauces muižas kungu māja. Krāsns, 2005,
Jaunauces pagasts
Jaunauces muižas kungu māja. Krāsns, 2005,
Jaunauces pagasts
Jaunauces muižas kungu māja. Krāsns, 2005,
Jaunauces pagasts
Jaunauces muižas kungu mājas krāsns, 2005,
Jaunauces pagasts
Jaunmoku muižas pils krāsns, 2005,
Tumes pagasts
Jaunmoku muižas pils. Krāsns, 2005,
Tumes pagasts