Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, 1931-01-13,
Rundāles pagasts