Aumeistaru luterāņu baznīcas drupas , 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru luterāņu baznīcas drupas , 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru luterāņu baznīcas drupas , 2010,
Grundzāles pagasts
Grundzāles krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Grundzāles krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Grundzāles krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeisteru krogs, 1935,
Grundzāles pagasts
Aumeisteru muižas parks ar dīķi, 1935,
Grundzāles pagasts
Aumeisteru muižas parks ar dīķi, 1935,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru baznīcas drupas, 2000,
Grundzāles pagasts
Grundzāles patērētāju biedrība, [1928],
Grundzāles pagasts
Aumeistaru luterāņu baznīca, 1979-08,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru baznīca, [192-],
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas kapenes, 2011,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas kapenes, 2011,
Grundzāles pagasts