Brāļu kapi Liepājā, [192-],
Liepāja
Ventspils Pilsētas pamatskola, [192-],
Ventspils