Alūksnes pilsmuižas īpašnieku kapi, 2010,
Alūksnes pilsēta
Vecpiebalga. Viduskapi, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Kauguru nemieros kritušo zemnieku kaps, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. Senie kapakmeņi, 1928,
Kauguru pagasts