Pastaiga pēc negaisa Madonas novadā, 1924,
Lazdonas pagasts
Elga Liepiņa, [194-],
Lazdonas pagasts
Harijs Liepiņš, [194-],
Lazdonas pagasts
Madonas novada ļaudis, 1930,
Lazdonas pagasts
Madonas novada ļaudis, 1930,
Lazdonas pagasts