A. Upīts, [192-]
Andrejs Upīts, [195-],
Rīga
Andreja Upīša krūšutēls, 2001,
Skrīveru novads