Cietumi, 1931
Stopiņu novads. Brasliņas, 1952,
Stopiņu novads