Kokneses luterāņu baznīcas altāris, [196-],
Kokneses pagasts
Kokneses luterāņu baznīcas altāris, [196-],
Kokneses pagasts
Mazsalacas draudzes mācītājs Jānis Ozols, [1961?],
Mazsalacas pilsēta
Viļakas Evanģēliski luteriskā baznīca, 2021-09-18,
Viļakas pilsēta
Skultes baznīcas altāris, [192-?],
Skultes pagasts