Knopa papīrfabrika, 1910-30-1,
Rīga
Rīga. Vēja iela, 1978,
Rīga
Rīga. Cepļa iela, 1978,
Rīga
Rīga. Arkādijas dārzs, [192-],
Rīga
Rīga, 1914,
Rīga
Rīga. Dzegužkalnā, 1935,
Rīga