Rugāju pareizticīgo baznīca, 1981,
Rugāju pagasts
Rugāju pareizticīgo baznīca, 1981,
Rugāju pagasts
Rugāju pareizticīgo baznīca, 1981,
Rugāju pagasts