Indras luterāņu baznīca, 1980,
Indras pagasts
Indras luterāņu baznīca, 1980,
Indras pagasts