Ēveles patērētāju biedrība, 1937,
Ēveles pagasts
Ēveles paterētāju biedrība, 1937,
Ēveles pagasts
Strenči. Divi vīrieši uz motocikla, [192-],
Strenču pilsēta
Strenči. Motociklisti, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Motociklists, [192-?],
Strenču pilsēta
Aizsargu motociklistu parāde, [192-?],
Strenču novads
Sieviete un vīrietis uz motocikla, [192-?],
Strenču novads
Divi vīrieši brauc ar motociklu, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Ēka Trikātas ielā 24, [192-?],
Strenču pilsēta
Cēsis. Skats uz Raunas ielu, 1938-05,
Cēsu pilsēta
Motocikls, [192-?],
Strenču novads
Strenču novads. Tīruma aršana, [193-],
Strenču novads
Motokross Raunā, 1967-09,
Raunas pagasts
Motokross Raunā, 1967-09,
Raunas pagasts
Motokross Raunā, 1967-09,
Raunas pagasts
Motokross Raunā, 1967-09,
Raunas pagasts
Motokross Raunā, 1967-09,
Raunas pagasts