Krāslava. Daugava, [193-?],
Krāslavas pilsēta
Daugava pie Krustpils, 1929,
Jēkabpils
Daugava pie Krustpils, [193-?],
Jēkabpils
Daugava pie Krustpils , [193-?],
Jēkabpils
Krustpils, [192-?],
Jēkabpils
Jaunjelgava, [195-],
Jaunjelgavas pilsēta
Krustpils ziemā, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils. Daugavsala, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils un Jēkabpils, [193-?],
Jēkabpils
Aizkraukles pilsdrupas pie Daugavas, [19--?],
Aizkraukles pagasts
Daugavas ieleja pie Aizkraukles, [19--?],
Aizkraukles pagasts