Milda Klētniece, [197-],
Rīga
Eleonora Dūda, [197-],
Rīga
Zigrīda Stungure, [197-],
Rīga
Lidija Freimane, [197-],
Rīga
Olga Krūmiņa, [196-],
Rīga
Vera Singajevska, [196-],
Rīga
Lilita Bērziņa, [196-],
Rīga