Kursīši. Viesības, 1929,
Kursīšu pagasts
Kursīši. Viesības, 1929,
Kursīšu pagasts
Lutriņi. Svinības, [193-?],
Lutriņu pagasts
Vecpiebalga. Viesības "Dzērvēnu" mājās, 1924,
Vecpiebalgas pagasts
Viesības Strenčos, [192-],
Strenču pilsēta