Dzīvojamās telpas krāsns un kamīns, [19--?],
Rucavas pagasts
Rucavas Baptistu baznīca, [193-],
Rucavas pagasts
Rucavas "Ezera" pamatskola, [193-],
Rucavas pagasts
Rucava. Skats no baznīcas, [192-],
Rucavas pagasts