Bildinājums, [19--]
Ciemiņi, [19--]
Gulbju jaunavas, [19--]
Jānis Rozentāls. Māte, [193-],
Rīga