Bērna portrets 1980.g. 28. decembrī, 1980-12,
Kauguru pagasts