Kāzu viesi Rucavas "Nūjēnos", [192-?],
Rucavas pagasts
Kauguri. Kāzas "Mičkēnu" mājās , [1930?],
Kauguru pagasts
Saikava. Kāzu svinības, 1930,
Praulienas pagasts
Dignājas luterāņu baznīca, [192-],
Dignājas pagasts
Līgava, līgavainis un bērns, [192-?],
Strenču novads
Līgava ar līgavas māsām, [192-?],
Strenču novads
Ēvele. Kāzinieku gājiens, [192-?],
Ēveles pagasts
Jaunais pāris ar kāzu viesiem pagalmā, [192-?],
Strenču novads
Kāzas Vadakstes Dāvidos, [1904],
Vadakstes pagasts
Kāzas Vadakstes Mazdaģos , 1910,
Vadakstes pagasts
Kāzas Sakumuižā , 1901,
Vadakstes pagasts
Kāzas, [193-]