Nīkrāces skolas skolnieki, [193-],
Nīkrāces pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Neatpazīts vīrietis uniformā, [19--],
Tirzas pagasts