Gājēji Rīgas ielā, 1925,
Rīga
Rīga. Vācu teātris, [19--?],
Rīga
Rīga. Pils, [191-],
Rīga
Vecrīga. Zviedru vārti, [191-],
Rīga
Ormanis, [19--]
Daugavpils cietoksnis, [194-],
Daugavpils
Piltene. Pamatskola, [19--],
Piltenes pilsēta
Ielas skats Piltenē, [192-],
Piltenes pilsēta