Vietalvietis Jānis Bunduls, [191-],
Vietalvas pagasts