Baldone. "Bernestu" mājas, [196-],
Baldones pagasts
Siena pļava. Siena grābšana, [192-?],
Strenču novads
Sieviete ar suni, [192-?],
Strenču novads
Meitene ar suni pozē uz apgleznota fona, [192-?],
Strenču pilsēta
Cilvēku grupa ar suni mājas pagalmā, [192-?],
Strenču novads
Kuldīga. Upes iela, [191-],
Kuldīgas pilsēta
Govju gans Vadakstes "Lūšu" mājās, 1965,
Vadakstes pagasts
Ratīšu pamatskola, 1935,
Mežāres pagasts
Rudbārži. Bunku krogs, [1925],
Rudbāržu pagasts
Viļķenes krustceles, [1935],
Viļķenes pagasts
"Butnēru" māju gani, [193-],
Drabešu pagasts
Ģikšu smēde, 1960,
Amatas pagasts