Viļķenes krustceles, [193-],
Viļķenes pagasts
"Butnēru" māju gani, [193-],
Drabešu pagasts
Ģikšu smēde, 1960,
Amatas pagasts
Zemnieku saimniecības lauku darbi, [192-],
Strenču novads
Lauku mājas Strenču novadā, [192-],
Strenču novads
Zemnieki lauku darbos, [192-],
Strenču novads
Zemnieki siena pļavā, [192-],
Strenču novads
Lodes ūdensdzirnavas, 1982,
Taurenes pagasts
Lopkopības izstāde Valmieras rajonā, 1967,
Valmieras pagasts
Madonas novada ļaudis, [191-],
Madonas novads
Kulšanas darbi Madonas novadā, 1950,
Madonas novads
Madonas novada ļaudis, 1930,
Madonas novads