Talsi. Darba svētku mītiņš, 1934-05,
Talsu pilsēta
Talsi. Darba svētku gājiens, [192-],
Talsu pilsēta
Cēsu tipogrāfijas kolektīvs, [195-],
Cēsu pilsēta
Cēsu tipogrāfijas kolektīvs, [195-],
Cēsu pilsēta
Popes estrāde. Darba svētki, 1950,
Popes pagasts
Popes estrāde. Darba svētki, 1950,
Popes pagasts