Popes estrāde. Darba svētki, 1950,
Popes pagasts
Ugāles mežrūpniecība, [195-],
Ugāles pagasts