Krāslava. Pilsētas vadītāji, 1937,
Krāslavas pilsēta
Vadakstes pagasta padomes darbinieki, [193-],
Vadakstes pagasts
Jēkabpils pilsētas valde, [193-],
Jēkabpils
Talsu apriņķa valde, 1935-04,
Talsu pilsēta
Talsu apriņķa valdes darbinieki, 1920,
Talsu pilsēta
Talsu domes darbinieki, [1933?],
Talsu pilsēta
Talsu pašvaldības "runas vīri", 1934,
Talsu pilsēta
Strenči. Pilsētas valde. Valkas iela 4, [192-],
Strenču pilsēta