Pie senču pils maketa "Dzintaru" dārzā, [194-],
Laucienes pagasts