Elejas pamatskolas skolēni, 1947,
Elejas pagasts
Stopiņu novads. Brasliņas, 1952,
Stopiņu novads