Cilvēki laivā Rābuta ezerā, [1919?],
Vaidavas pagasts