Vecrīga. Panorāma, [190-],
Rīga
Rekovas katoļu baznīca, 2009,
Šķilbēnu pagasts
Aglonas katoļu baznīca, [192-],
Aglonas pagasts
Rīga. Pils laukums, [189-],
Rīga
Aglonas baznīca, 1960,
Aglonas pagasts
Aglonas baznīca, 1960,
Aglonas pagasts
Indricas katoļu baznīca, 2009,
Kalniešu pagasts
Neretas katoļu baznīca, 2012,
Neretas pagasts
Varnaviču katoļu baznīca, 2012,
Kaplavas pagasts
Ciskādu katoļu baznīca, [196-],
Sakstagala pagasts
Alsungas katoļu baznīca, 1932,
Alsungas novads
Galēnu katoļu baznīca, [196-?],
Galēnu pagasts