Aglonas katoļu baznīca, [192-],
Aglonas pagasts
Rīga. Pils laukums, [189-],
Rīga
Aglonas baznīca, 1960,
Aglonas pagasts
Aglonas baznīca, 1960,
Aglonas pagasts
Indricas katoļu baznīca, 2009,
Kalniešu pagasts
Neretas katoļu baznīca, 2012,
Neretas pagasts
Varnaviču katoļu baznīca, 2012,
Kaplavas pagasts
Ciskādu katoļu baznīca, [196-],
Sakstagala pagasts
Alsungas katoļu baznīca, 1932,
Alsungas novads
Galēnu katoļu baznīca, [196-?],
Galēnu pagasts
Preiļu Romas katoļu baznīca, [195-?],
Preiļu pilsēta
Bebrenes katoļu baznīca, 2012,
Bebrenes pagasts
Medumu katoļu baznīca, 2012,
Medumu pagasts
Aglonas bazilika un Ciriša ezers, [192-?],
Aglonas pagasts
Jaunjelgava, [192-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jēkabpils katoļu baznīca, [190-],
Jēkabpils