Viļāni, 1975,
Viļānu pilsēta
Rēzekne, [193-],
Rēzekne
Varnaviču vecā katoļu baznīca, 1929,
Kaplavas pagasts
Varnaviču jaunās baznīcas projekts, [191-],
Kaplavas pagasts
Varnaviču baznīcas iesvētīšana, 1929-09,
Kaplavas pagasts
Kaunatas baznīca no Dārzu ielas, [195-],
Kaunatas pagasts
Kaunatas baznīca no Rāznas ielas, [195-],
Kaunatas pagasts
Kaunatas baznīca no Rāznas ielas, [195-],
Kaunatas pagasts
Kaunatas baznīca, 1941-02-11,
Kaunatas pagasts
Barkava, [200-],
Barkavas pagasts
Aglonas baznīca, 1960,
Aglonas pagasts
Barkava, 1944,
Barkavas pagasts
Indricas baznīca, [1978],
Kalniešu pagasts