Zlēku astoņgadīgā skola. Pionieri, [197-],
Zlēku pagasts
Pionieru nometne Pabažos, [195-],
Saulkrastu pilsēta
Pionieru nometne Pabažos, [195-],
Saulkrastu pilsēta
Pionieru nometne Pabažos, [195-],
Saulkrastu pilsēta
Stāmerienas skolas skolēni, 1949,
Stāmerienas pagasts
Liepupes vidusskolas pionieri , [197-],
Liepupes pagasts
Iecavas pamatskolas pionieri, [194-],
Iecavas novads
Ierindas skate Bārbeles pamatskolā, 1967,
Bārbeles pagasts
Velta Pranka, [196-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Gostiņu septiņgadīgā skola. Pionieri, 1958,
Pļaviņu pilsēta
Dzīvē vienmēr ir vieta varoņdarbiem, [196-?],
Strenču pilsēta
Asūnes pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Lamiņu skola 20. gs. 40. gados, [194-?],
Pūres pagasts