9. Rēzeknes kājnieku pulka kareivji, 1936-08-28,
Zilupes novads
9.Rēzeknes kājnieku pulka karavīri, [1934],
Galēnu pagasts