Vecpils. "Skubju" mājas, [192-],
Vecpils pagasts
Trikāta. Izbraukums zaļumos, 1939,
Trikātas pagasts
Lauku mājas Kazdangas pagastā, [193-],
Kazdangas pagasts
Priekule. "Beltēnu" mājas, [193-],
Priekules pagasts
Bunkas pagasta Brūveru mājas, [193-],
Bunkas pagasts
Bunkas pagasta Brūveru mājas, [193-],
Bunkas pagasts
Lauku mājas pie Cēsīm, [19--?],
Cēsu novads
"Mieškas" mājas pie Cēsīm, 1938,
Cēsu novads
"Pelītes" mājas pie Cēsīm, 1930,
Cēsu novads
"Mieškas" mājas pie Cēsīm, 1930,
Cēsu novads
Drabešu pagasts. "Ezeriņi", 1922,
Drabešu pagasts
Drusti. Ēka, [192-],
Drustu pagasts
Latgales lauki, [193-?]