"Virsīšu mājas", [192-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Pie mājām "Jaunzemji", [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Zemgaļi", [197-?],
Svitenes pagasts
Baumgartena māja, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Druvas", [193-?],
Svitenes pagasts
Lauku ainava ar viensētu, 1929-07,
Mālpils novads
Zirņu pagasts. Mājas "Aizupji", [195-],
Zirņu pagasts