Indriķa Zeberiņa gleznas fotogrāfija, 2005-04-09,
Engures pagasts
Pušelnieki, 1942
I. Zeberiņa zīmēts diploms, 1931,
Burtnieku pagasts